Ngày Em Về


Thương tặng những học sinh Quảng Trị một thời
                                TKĐNgày em về
Bốn mươi  lăm năm sau ngày tàn chinh chiến
Ngôi trường xưa còn lại một khung trời
Rừng kỷ niệm xa vời chiều mây trắng
Bạn bè xưa còn ký ức rong chơi

Ngày em về
Hồn nắng cũ chưa phai màu tình tự
Và mùa hè thôi đỏ lửa oan khiên
Nhưng Thành Cổ vẫn xanh vời mộ chí
Thạch Hãn còn đáy nước bạn nằm yên

Ngày em về
Hơn nửa đời mới gặp lại nhau
Giọng đục tên quen khách lạ
 
Hỏi chào
Bỗng bật khóc nhận ra là bạn cũ
Khoé mắt chân chim tóc trắng thảo nào

Ngày em về
Tay bịn rịn sợ thời gian đi mất
Bốn phương trời thầy bạn tìm nhau
Phút hội ngộ một lần như vĩnh viễn
Vé một chiều ai dám hẹn mai sau

Ngày em về
Gió Nam Lào hạ nồng hương núi cũ
Chuyện nửa đời như mới đó hôm sau
Vắng bóng mẹ giữa ngàn thu gió cát
Khuất hình cha trăng cố xứ qua cầu

Ngày em về
Buồn chia ly hạnh phúc ngày hội ngộ
Sao ngang trời đẹp quá bởi bâng khuâng
Em cứ nhớ về đây tìm mộng cũ

Và khóc cười tan hợp giữa phù vân

Quảng Trị - Houston
Những ngày hội ngộ tháng Bảy 2017
Trần Kiêm Đoàn