Jun 05, 2020

Thơ trào phúng

Mấy Vận Buồn Vui
Thương Hoài Thương * đăng lúc 04:49:02 PM, Jul 06, 2017 * Số lần xem: 478
Hình ảnh
#1

  


 
Mấy Vận Buồn Vui ?

      1.

Đoạn Kết

Đoạn Kết, buồn thôi, chuyện chúng mình,
Thiên phương, bách pháp chẳng còn linh!
Chân thành, “ngộ” vẫn mong hàn gắn,
Dối trá, ai còn thích múng manh!
Đã chẳng thủy chung cùng bạn đạo,
Lại hay loạng quạng với đô xanh!
Chán thiên hạ dối lừa, điên đảo,
Thương Thúy Kiều sa bẫy Sở Khanh!
Nếu Có là không, - tuồng ảo hóa,
Thì Không lại Có - chuyện vòng quanh…
Quả, Nhân, Nhân, Quả…hình theo bóng,
Không lụy tiền, ôi, cũng lụy tình!!

29/11/08                      #195/08
Thương Hoài Thương

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.