Chiếc Lá Vàng Rơi

 
Ngày ấy thư sinh thuở học trò
Tao, mầy cái tuổi chẳng biết lo
Vui say bên cánh thu vàng lá
Hai đứa cùng mơ, ước hẹn hò
 
Thời gian nhanh quá, vừa mới đó
Bọn mình giờ mỗi kẻ, mỗi nơi
Con thơ tay bế, bồng chờ đợi
Trông chồng tựa cửa, ngóng mòn hơi
 
Tòn ten chiếc võng nghe buồn tủi
Đời mãi trao ta cái thiệt thòi ?
Cứ ngỡ “ Tình luôn là mộng đẹp “
Ai ngờ ! Như chiếc lá vàng rơi.
 
Lệ Hoa Trần
05-07-2017