Ở Nơi Đó!


nơi đó tôi ra đời
Có dòng sông xanh biên biếc
Rặng dừa vương gió lả  lơi
Tiếng mẹ ru hời tha thiết!

Ở nơi đó ngôi trường nhỏ
Tôi học chữ i chữ tờ
Và đã qua thời tuổi dại
Bạn bè vui những ngày thơ!

Ở nơi đó có cô thầy
Tận tụy cùng trò tháng năm
Giúp tôi sáng lòng sáng dạ
Hiểu rành hai tiếng Việt Nam.

Ở nơi đó tôi biết yêu
Cảnh êm đềm khi nắng xiêu
Trên dòng kinh thuyền xuôi nước
Thật thơ mộng những buổi chiều!

Một ngày  rời xa nơi đó
Niềm thương nỗi nhớ ngập lòng
Bỏ lại quê nhà xóm nhỏ
Có mẹ già mãi đợi mong!

Ở nơi đó trên bến chiều
Ai chờ trong cảnh tịch liêu
Tóc sầu bay theo cơn gió
 Lòng thương  nhớ bíết bao nhiêu.!

Ở nơi  đó trăng đã úa
Ánh mờ không tỏ đường về
Nên tôi cón  xa xôi mãi
Hồn thao thức nỗi tình quê

Bây giờ nhớ thương nơi đó
Đâu rồi  bến nước dòng sông
Mẹ già người yêu biền biệt
Hồn sầu rưng lệ lưu vong!

29-6-2017
Hàn Thiên Lương