Jun 14, 2024

Thơ dịch

Lòng Em
Thiếu Khanh * đăng lúc 05:34:46 PM, Jun 26, 2017 * Số lần xem: 1309
Hình ảnh
#1

 
                         
 

Lòng Em

 

Thiếu Khanh

 

Giả dụ lòng em hình chữ nhật

Anh sẽ nhân chiều rộng với chiều dài

Nhưng đâu biết lòng em bao dài bao rộng

Nên ngần ngừ anh sợ nhân sai

 

Giả dụ lòng em như quyển vở

Ơ bên trong ruột giấy trắng ngần

Anh do dự lâu rồi chưa dám mở

E có bài thơ nào chép trước rồi chăng

 

Và giả dụ một đêm vàng tẩm mật

Lòng em vừa mở cửa gặp lòng anh

Giữa vũ hội hai lòng cùng múa hát

Không thơ anh hoa lá cũng chung tình

 

Lòng anh chín mời lòng em cắn nhé

(Hãy yêu anh kẻo uổng cả lòng nhau!)

Vui biết mấy khi về nhà dối mẹ

Rằng lòng em bay nón lúc qua cầu.

 

Thiếu Khanh

 

 

YOUR HEART

 

 

Should a rectangle be your heart

I will multiply its width by length

But I don’t know how long each part

So I hesitate over my numeral strength

 

Should a notebook be your heart

With entirely plain paper inside

Opening it I dare not start

For fear another poem has been implied

 

And should there be a honey night in trance

Your heart just opens to meet mine

At the festival the two sing and dance

Without my poem things are also fine

 

My ripen heart offers you as a pie

(Let show love and let not waste love!)

How happy to mother you lie

Crossing a bridge your heart flies above.

 

(Translated into English by Nguyễn Đức Kim Long) 


 


 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.