Image result for tranh thuy mac dep imagesGiấc Xưa          


A
nh rước em về thuở cổ sơ
Buổi hồng hoang những triệu năm thừa

Đất, Trời, Mây, Gió
Thèm tơ nắng

Hoa, Cỏ, Sông, Hồ
Khát bụi mưa

Em - Lãng du trên tầng tuyết vỡ
Anh - Tham thiền dưới bóng trăng đưa

Vô minh
Sao ý tình ngây ngất
Bờ mộng đã tràn khắp cõi thơ.

                  Dương Quân