Nắng Hạ


Hỡi Xuân đầm ấm biệt đâu rồi,
Oi bức lan tràn họa khắp nơi!...
Đóa Phượng gục đầu hoa rã cánh;
Con đường cháy mặt khách trơ người...
Ve sầu tức cật rên thành tiếng;
Đất mẹ đau lòng nín bặt hơi!...
Nắng Hạ tai nàn mau dập tắt,
Mang Thu trả lại...kịp an đời...

Sỹ Bình.