Vô Đề Thi
(Bài xướng)


Thơ rượu đây mà bạn ở đâu.
Hóa nên rượu nhạt tứ thơ sầu.
Gió hiu hắt thổi nghinh phong các.
Trăng lạnh lùng soi đãi nguyệt lâu.
Ngọn gió heo may bay vạn dặm
Bài thơ thương nhớ gửi vài câu.
Ta còn cứ tưởng người bên cạnh.
Dòng nước buồn hiu chảy dưới cầu.

                           CungDiễm – HuệThu (*)

(*) bài thơ làm chiều hôm ấy nhân buổi tiệc HTN đãi các bạn thơ tại tiệm ăn Huệthu đến trễ ,
Cung Diễm vừa viết xong 4 câu đầu HT đến và viết tiếp 4 câu sau nên đồng ký tên vào bài thơ CD & HT

   

Bạn ta đâu

            (Bài họa)

Đầy bầu rượu đắng bạn ta đâu.
Trăng gió ngoài kia cũng chuyển sầu.
Đáy cốc hình ai vừa hiện lại.
Đầu non bóng nguyệt khuất từ lâu.
Thương tình rượu uống dăm ba chén.
Tức cảnh thơ làm bảy tám câu.
Đã bấy nhiêu năm lìa cố xứ.
Buồn như dòng nước chảy qua cầu.

     HV 14/06/17