Image result for Tranh Ve Thieu Nu


Ai có biết

   (bài xướng)


Vẫn là bến cũ vẫn sông xưa.
Sao lại con đò kẻ khác đưa?        
Cúi xuống thôi rồi vừa đổ lệ.
Ngước lên lại cứ tưởng cơn mưa.
Câu thơ bên gối thương chưa dứt.
Chén rượu canh sương nhớ đã thừa.
Ai đó biết ai nơi đất khách.
Viết bao nhiêu nữa hỏi cho vừa.

 Huệ Thu


Bến Xưa
(Bài họa)

Trở về bến cũ kiếm người xưa.
Người mới lạnh lùng đẩy mái đưa.
Nhớ mãi nơi chờ bao buổi nắng.
Thương hoài chỗ đợi những chiều mưa.
Trời xanh vời vợi xanh dường thiếu.
Mây trắng bao la trắng tưởng thừa.
Dòng nước bơ vơ thầm lặng chảy.
Bóng ai tha thướt ngỡ như vừa…

HV 11/06/17