Tình Người Ly Biệt (*)Ðêm nay canh cánh nỗi phân ly
Quê mẹ xa xăm biết nói gì
Giúp nước rất cần tay phụ nữ
Thương nhà đâu chỉ bậc tu mi
Xa hoài thư gửi bao lần đợi
Về lại lòng riêng hẹn mấy kỳ
Thanh khí gặp nhau là lãi đấy
Giờ đây người ở lại tôi đi

Tôi đi người ở là duyên phận
Xướng họa thơ nhau thế đủ rồi
Nước Việt té ra thêm có bạn
Trời Tây may lại vẫn còn tôi
Buồn chưa cây cỏ, chưa trời đất ?
Thương bấy giang sơn, bấy giống nòi
Một thoáng phù du là thế đó
Má hồng mấy chốc cũng pha phôi ...

Pha phôi muốn gửi sầu tiên tái
Lại mắc oan khiên khổ mấy tròng
Cơm áo đã buồn cho số phận
Tháng ngày thêm tủi với Non Sông
Ðã đành thuyền ấy giờ xa bến
Chẳng lẽ sông kia nước mấy dòng
Câu hỏi bao đời không giải được
Làm sao cắt nghĩa lẽ cùng thông

Cùng thông cũng chỉ là mây nổi
Chữ nghĩa đang ghi giữa giấy tờ
Nước Việt chắc còn nguyên nỗi nhớ
Ca Li xin họa lại bài thơ
Lá vàng trước gió mùa Thu nhạt
Giọt nắng chiều hôm ánh sáng mờ
Mở cửa nhìn ra buồn đứt ruột
Núi sông ngày tháng đứng chơ vơ

Chơ vơ chợt tưởng ngày hôm ấy
Ðâu biết giờ ra cớ sự nầy !
Gìn giữ còn gì xanh mái tóc
Ði về thôi lại trắng bàn tay
Chuyện đời dẫu biết còn khi hợp
Dòng nước khi vơi có lúc đầy
Giữa chốn cố đô Quê Mẹ cũ
Tạm vui khi được gặp nhau đây

Gặp đây trao đổi niềm thương nhớ
Dâu bể bao nhiêu cuộc hý trường
Giọt mực dù phai thơ vẫn viết
Con tằm đến thác hận còn vương
Ðã cùng với bạn bao lời hẹn
Lãi vốn chung nhau một ngả đường
Nửa quả địa cầu ta vẫn gặp
Dù cho đây đó mịt mù sương

Mù sương khói sóng trời tuy hẹp
Thơ vẫn ngàn năm một chữ sầu
Ngọn gió bên thềm bay tới đó
Lá vàng trước cửa rụng về đâu ?
Hương trà thơm ngát hoa trăm vẻ
Xanh biếc bờ xanh liễu một màu
Tri kỷ mới hay là thế nhỉ
Cám ơn trời đất được quen nhau

Quen nhau chi xiết tình thân ái
Tưởng thấy non sông thuở thái hòa
Sớm tối mây trời xanh tựa ngọc
Bốn mùa phong cảnh đẹp như hoa
Ðời còn trẻ, dù lòng còn hận
Tình vẫn gần, tuy bạn vẫn xa
Ða tạ Tân Anh vần điệu gửi
Câu thơ ngày cũ thoáng dư ba

Dư ba còn lại vần thơ ấy
Trân trọng gì hơn một chút tình
Ân nghĩa xưa nay tình vẫn giữ
Lợi danh từ trước đã coi khinh
Mấy trò thủ đoạn phường cơm áo
Cái nghiệp thi ca lũ chúng mình
Bảy nổi ba chìm câu chuyện cũ
Thúy Kiều ngày trước vẫn băng trinh

Băng trinh nếu chiếu vào hoàn cảnh
Ðời đục hơn nhau một chữ nghèo
Chiều tới thơ ngâm ngâm ử ử ...
Sáng ra xe đạp đạp veo veo
Chỉ tin hăng hái thời và thế
Ðâu quản lênh đênh núi với đèo
Cảm tấm lòng ai xin họa lại
Còn thơ, dù vụng cũng xin theo...

Huệ Thu
San Jose


* Cách đây mấy năm tôi được thi hữu Vũ Gia Sắc (Bạch Tâm) đọc qua phone cho nghe bài thơ Tình Người Ly Biệt nói là tác giả ở VN tên Tân Anh ... và nói nếu có thể xin mời Huệthu hoạ :

- Huệthu đã hoạ nay bất ngờ nhận được bài Tình Người Ly Hương từ tác giả Sỹ Bình ở Tây Ninh ...

Không biết có phải thi hữu Sỹ Bình và nhà thơ Tân Anh tác giả bài thơ Tình Người Ly Biệt là một?
(Vì bài xướng HT cũng chỉ nghe qua phone từ thi huynh VGS nên không có bản lưu)

Tình Người Ly Hương :: Sỹ Bình