Image result for gio wind images


Gió Lên

 
Gió lên cho được chút gì
Chút hương lá úa chút chi nỗi lòng
Xa người núi đá chờ mong
Như sông chưa cạn như dòng nước sâu
 
Gió lên nói chuyện mưa ngâu
Giọt dài giọt vắn giọt sầu Tiêu Tương
Nhớ em tình khúc đoạn trường
Thiên trang ngõ đóng tiên đường hỏi han
 
Gió lên gió thổi ngỡ ngàng
Bay về biển mặn lỡ làng sóng reo
Reo tình người chỗ cheo leo
Giữa rừng hoa dại phố nghèo mưa sa
 
Gió lên cho mát người ta
Cho xanh tóc dợn mặn mà má môi
Ước trăng rớt chỗ mình ngồi
Ta chia nhau nữa mãnh đôi suốt đời
 
Gió lên thổi lá đi chơi
Tìm thu dáng ngọc ngà thời năm xưa
Chăn êm nệm ấm cũng thừa
Áo sương gối tuyết có vừa vừa chăng?
 
Gió lên màn tản sương giăng
Mưa thu lá rụng cách ngăn hồng trần
Thế gian cần nữa gì cần
Đó đây mật ngọt lịm vần thơ tiên
 
Gió lên mộng mị còn nguyên
Trăng mây suối tóc tơ duyên chẵng tròn
Trầm luân bước dẫu mõi mòn
Tình đâu tình vẩn hoài còn thiên thu
 
Nam Thảo