Mẹ Quê 
 


Hạt gạo cõng đắng cay đời mẹ

bàn chân chai nứt nẻ phèn chua

như rẽ mạ đồng sâu mẹ cấy

Các con thành gié lúa đi xa.

 

Làm chiếc lá theo dòng phiêu bạt,

đời gian nan cơm áo gạo tiền.

nhánh lúa mọn làm đòng mẩy hạt

cũng xa rời gốc rạ thiêng liêng.

 

Mỗi một năm tìm về chốn cũ

đủ hay chưa nợ đất vô cùng...?

huống hồ chi có năm không nhớ

quay trở về đồng đất quê hương

 

Tôi biết tôi là người bạc bẽo

hạt giống gieo vay mượn đất người

đã lâu lắm chẳng về thăm mẹ

để bây giờ gié lúa mồ côi!

 

nguyệt lãng