Sep 28, 2020

Đường thi Việt Nam

Mê Ngộ
Minh Đạo * đăng lúc 10:32:46 PM, Jun 06, 2017 * Số lần xem: 517
Hình ảnh
#1

 


                      MÊ NGỘ 

Sông mê bể ái sánh đôi dòng,
Nghi hoặc ra vào cửa có không.
Tham đắm trần gian nên lận đận,
Tìm cầu đạo cả vẫn long đong.
Ngày qua tóc trắng buồn lên mắt,
Tháng lại tay xuôi thấy nặng lòng.
Khập khểnh chân tà xa chốn cũ
Sáu đường ngập lối những gai chông…

Sáu đường ngập lối những gai chông,
Tinh tấn ngày đêm thấu sắc không.
Xả bỏ lòng trần cho sạch bụi,
Vun bồi tuệ giác phải dày công.
Nơi nơi xoa dịu mong đời sáng, 
Chốn chốn mở bày được đạo thông.
Pháp Phật nguồn chơn soi vạn ngã,
Già lam kệ diệu lắng tâm trong.

                                       Minh Đạo

           
Image result for hoa sen images
  

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.