TÂM NHÀN SỐNG ĐẠO


1.- Đọc Xuôi :


Vàng son lụy sóng ngợp chìm thân,
Thức tỉnh mà lo tạo đức ân.
Vương vấn hận tình tuôn lệ máu,
Khóc cười ôi bể khổ trầm luân !

Tàn mơ mộng nát hồn chua xót,
Bước lạc hờn đau chuốc lỡ lầm.
Ngang trái nhận trôi đời ngược gió,
Lợi danh buồn khép cửa tình thâm !

Tang thương phận tủi sầu khô héo,
Đứt đoạn lòng tơ hỡi thế nhân ?
Sương khói mịt mờ trăng rũ bóng,
Thẩn thờ mong nhớ nỗi xa gần.

Hương nhòa sắc úa nhầu mưa gió,
Khổ lụy còn mê đắm tục trần ?
Chan chứa hận thù… mau bỏ dứt,
An bình được đạo sống nhàn tâm.


2.- Đọc Ngược :


Tâm nhàn sống đạo được bình an,
Dứt bỏ mau… thù hận chứa chan.
Trần tục đắm mê còn lụy khổ,
Gió mưa nhầu úa sắc nhòa hương !

Gần xa nỗi nhớ mong thờ thẩn,
Bóng rũ trăng mờ mịt khói sương.
Nhân thế hỡi tơ lòng đứt đoạn,
Héo khô sầu tủi phận thương tang !

Thâm tình cửa khép buồn danh lợi,
Gió ngược đời trôi nhận trái ngang.
Lầm lỡ chuốc đau hờn lạc bước,
Xót chua hồn nát mộng mơ tàn !

Luân trầm bể khổ ôi cười khóc,
Máu lệ tuôn tình hận chứa chan.
Ân đức tạo lo mà tỉnh thức,
Thân chìm ngợp sóng lụy son vàng !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân