Nối Dòng Ca Dao

 

          Lý Hiểu

  

Thương hoàng hậu vương triều Chiêm quốc

Đẫm sử vàng lệ ngọc Huyền Trân

“Chiều chiều gió thổi  Hải vân*

Chim kêu vượn hú gẫm thân em sầu”

 

Khuất Cà tang thấy đâu làng  nước

Vượt đèo Le chân bước ngập ngừng

“Ngó lên hòn Kẻm Đá dừng  *

Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi”    

 

Gió Nam qua tả tơi cành ổi

Chớm đông rồi bấc thổi thảm thê

Ai về cầu ngói Dạ lê

Cho em theo với thấy quê hương mình

 

Người ra đi gối tình đẫm lệ

Mãi trông chờ bóng xế trăng lu

“Thiếp làm hòn đá vọng phu *

Bao đông vẫn đợi thiên thu vẫn chờ”

 

Hận người đi ai ngờ quên vội

Thanh xuân tàn tắm gội nắng mưa

“Con đò đã thác năm xưa *

Cây đa bến cũ còn lưa đến chừ”

 

 “*” Ca dao

 

 

Lý Hiểu

05/2017