Jun 02, 2020

Thơ xướng họa

Rủ Nàng Xuân Đi Xuất Hành
Lạc Thủy ÐQB & Huệ Thu * đăng lúc 10:10:09 PM, Jan 21, 2009 * Số lần xem: 1366

Rủ Nàng Xuân Đi Xuất Hành

Xuân ơi xuân hỡi ! hãy cùng ta
Đi viếng đi thăm hết mọi nhà
Nhà bực ưu thời buồn quốc phá

Nhà người mẫn thế hận can qua .
Nhà trai hào kiệt  mơ bay bổng
Nhà gái anh thư mộng tiến xa
Cho họ một vài tia ướ
c vọng
Trên đường  cứu nước  quyết xông pha

LTĐQB


huệ thu họa :
Nh
Bạn Ta

Ta nh
ai như nh bạn ta
Nh
mun vào chơi ghé tn nhà
Nghe T
ết chng như còn mấy bữa
Tháng giêng chưa t
i cũng gn qua
Ðôi nơi đ
ường sá tuy muôn dm
Tình nghĩa nào đâu có th
y xa
Bạn ạ g
p nhau là ch nghĩa
Dù cho má ph
n có phôi pha ....

huệ thu


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.