Jul 07, 2020

Đường thi Việt Nam

Kính Mừng Phật Đản
Minh Đạo * đăng lúc 11:11:10 AM, May 01, 2017 * Số lần xem: 473
Hình ảnh
#1
Image result for phat dan images 

            KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 


        Điều Ngự Trượng Phu xuất thế gian,
        Vô ưu mừng rỡ tỏa non ngàn.
        Tỳ Ni thị hiện sen nâng bước,
        Lộc Uyển quảng khai đạo khởi lan.
        Thông điệp thâm nghiêm vươn đất báu,
        Tinh thần bất diệt hiển dương quang.
        Đại bi hóa giải chúng sanh chuyển,
        Tướng hảo ba thân ánh sắc vàng.

                                PL 2561 (2017)
                                      Minh Đạo 

  

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.