Vớt nắng hồng trên tay

Mớm từng cụm gió bay

Ngẹn hương trầm đâu đây

Nghe lòng vẫn ấm say


Khe khẽ một lời yêu

Gởi về ai giữa chiều 

Ánh mắt thật triều mến 

Cùng bao lời yêu thương

 

Dẫu biết là mộng vương 

Ngày vụn nhớ vụn thương

Mơ sương nắng bắt cầu 

Tim thầm ngóng tim nhau 


Hứng nhẹ giọt mưa ngâu

Chạnh vỡ nỗi niềm đau

Ngày vui đâu có mấy

Chiều mơ...phút men say...Lan Tím