Image result for tranh trường vẽ gia định images images

 

Hơn trăm họ giống dòng Bách Việt
Có họ Bùi bất diệt chúng ta
Ngàn năm con cháu sinh ra
Trồng cây gia phả trổ hoa sáng ngời
Noi truyền thống bao đời kế thế
Dẫu không là hoàng đế muôn dân
Tộc Bùi có những đại thần
Làm quan chính trực trọng nhân phẩm người
Bao thế hệ đời đời tưởng nhớ
Lễ khánh thành rạng rỡ từ đường
Con cháu từ khắp bốn phương
Tựu về đông đủ thắp hương tộc dòng
Chim có tổ, người có tông
Như cây có cội như sông có nguồn
Dòng họ Bùi tộc hằng luôn
Tưởng về quá khứ cội nguồn tổ tiên
Là hậu duệ lòng kiên quyết chí
Gương ông cha nghĩa khí hào hùng
Đời nay con cháu thủy chung
Một lòng chữ hiếu chữ trung làm đầu.

Bùi Thảo

Bài hát Truyền Thống Họ Bùi:
https://youtu.be/dwE8D8d9bhc