Hai Ngã  

Tìm đâu hai ngã đi-về!
Tâm tư một mãnh hai bề xác xơ
Ngã đi xứ lạ ơ hờ!
Ngã về cộng vẩn máu cờ trên ngai!  

Đêm khuya tay gối thở dài
Xót xa xứ mẹ những ngày bình an
Phiêu du tiếng gọi phủ phàng
Biển dâu đen trắng thau vàng đó đây 

Xa rồi ngàn dậm bên nây
Bóng xưa mờ mịt chân mây vợi vời
Ngày tơi đêm cũng bời bời
Tìm đâu quê cũ cuối đời gió sương!                        
     

Mờ vương tóc trắng phủ gương
Tiển đưa nắng úa chiều thương tuổi già
Hỏi ta còn có sơn hà?
Việt Nam yêu dấu nay là? - Là đâu? 

Não nề mấy nhịp mưa ngâu
Thôn trang lặng lẽ bước sầu lối đi
Kìa kia mộ cỏ xanh rì
Suy tư một kiếp là gì? - Như không! 

Chim buồn rủ cánh chiều đông
Lim dim mắt nhắm chờ trông đêm tàn
Ra đi xin phút nhẹ nhàng
Như thu gió thoảng lá vàng rơi rơi 

Nam Thảo