Dec 06, 2022

Thơ đấu tranh

Hơn Bốn Chục Năm Giải Phóng
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 03:24:05 PM, Apr 24, 2017 * Số lần xem: 880
Hình ảnh
#1

 


 HƠN BỐN CHỤC NĂM “GIẢI PHÓNG ?!”


Bốn chục năm hơn Tổ Quốc ơi !
Dân oan càng lúc khóc kêu trời.
Tự do hạnh phúc nào đâu thấy,
Tù ngục cùm gông quá lắm rồi !
Chế độ ác dân hèn với giặc,
Chánh quyền hại nước thảm cho đời !
Luật rừng cai trị quan tham nhũng,
Giải phóng gì đâu... theo Chệt thôi...!

       
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.