Phố Chưa Chồng
 
 Biển nói gì nhỏ nhẻ
 Mà dào dạt lạ thường
 Mình nói gì, em hỡi
 Sao lòng đầy tơ vương

 Sóng bạc đầu như thể
 Ngàn đời chưa nguôi yêu
 Trần gian chưa tận thế
 Lo gì, mình xa nhau

 Gió ru vào lạc lõng
 Kéo hồn ta mênh mông
 Người đi buồn xa vắng
 Bên kia phố chưa chồng

 Tìm đâu hương, nắng cũ
 Nha Trang chiều mưa lơi
 Mình gặp nhau dẫu muộn
 Nhưng mặn mòi, em ơi!

 Trúc Thanh Tâm
 
( Châu Đốc )