Cảm Nghĩ về Nữ Thi sĩ Huệ Thu
  
     Vì còn trên thế gian này
     Không thể không viết đôi lời về chị
     Biết bao người đã viết
     Biết bao bài thơ đã ngợi ca
     Biết bao người trên thế gian cùng ta
     Chân thành viết lời yêu thương
      gửi đến nữ sĩ tài ba
    nhiều gian nan
           phong ba bão táp               
                    cuộc đời!
    Vẫn viết nhiều bài thơ đẹp cho đời
    Tôi yêu mến chị rồi
    Yêu tình người
         Yêu những bài thơ tâm huyết
              Yêu nét đẹp con người
   Mặc cho không gian xa vời
    Việt nam và nước Mỹ
   Nơi có nhà thơ-Một con NGƯỜI
  Vẫn còn nét đẹp một thời
   Làm xiêu lòng bao người
    Mến yêu nhà thơ:
      Huệ Thu sống mãi trên đời
          Nét đẹp và tài năng bất diệt!

                    Kim bàng Sanh