May 29, 2024

YouTube

HỒ TRƯỜNG - Giọng ngâm Tôn Nữ Lệ Ba
Nguyễn Bá Trác * đăng lúc 11:47:40 PM, Oct 08, 2023 * Số lần xem: 692

          

 
                      HỒ TRƯỜNG

               https://youtu.be/m5SNWom7k_Y?si=p2brWyay4muA63Ky

Tôn Nữ Lệ Ba diễn ngâm


Tiêu Ðẩu Nguyễn Bá Trác
Thể thơ: Phú (thời kỳ: Hiện đại)

Đại trượng phu không hay xẻ gan bẻ cật phù cương thường
hà tất tiêu dao bốn bể lưu lạc tha phương
trời nam nghìn dặm thẳm
non nước một màu sương

Chí chưa thành, danh chưa đạt
trai trẻ bao lăm mà đầu bạc
trăm năm thân thế bóng tà dương.

Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
trời đất mang mang, ai người tri kỷ ?
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường.

Hồ trường! Hồ trường! Ta biết rót về đâu?
rót về đông phương, nước biển đông chảy xiết sinh cuồng loạn;
rót về tây phương, mưa Tây Sơn từng trận chứa chan
rót về bắc phương, ngọn bắc phong vi vút, cát chạy đá giương;
rót về nam phương, trời nam mù mịt
có người quá chén, như điên như cuồng

Nào ai tỉnh, nào ai say
chí ta ta biết, lòng ta ta hay
nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ
hà tất cùng sầu đối cỏ cây


Tiêu Ðẩu Nguyễn Bá Trác

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.