Jul 20, 2024

Thơ thời sự

Cuộc Đời Bất Hạnh
Bửu Tùng * đăng lúc 10:25:59 AM, Apr 09, 2017 * Số lần xem: 2504

 


      Inline image 1


     Thấm thoát em tròn tuổi bốn hai
     Vừa sinh trán vội mảnh tang cài
     Chiều cha tử trận chìm sông cái
     Tối mẹ hôn mê thiếp giấc dài
     Nước cháo ngày thơ phần định sẵn
     Bo bo lúc nhỏ phiếu an bài
     Hoa lài cắm bãi... người xưa ví
     Bất hạnh vì tên thiếu đức tài

     Bửu Tùng
     8/4/2017


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.