Jun 02, 2020

Thơ xướng họa

Cướp Trại Nửa Khuya
Lạc Thủy ÐQB & Huệ Thu * đăng lúc 07:41:18 PM, Jan 05, 2009 * Số lần xem: 1337

Cướp Trại Nửa Khuya

Nguyên soái hành quân lúc tối đèn.
Lột phăng giáp trụ quẳng cương yên.
Ðiều quân bám chặt đôi đồi trắng,
Khiển tướng xung phong chiếc trại đen.
Trướng hổ xé toang toan bắt cọp,
Long sào đảo lộn tính du tiên.
Ðâu dè trúng phải không thành kế;
Ðạn dược hư hao súng ngửa nghiêng !!

Ðỗ Quý Bái

Bài Họa I

Cái thú điều binh dẫu tắt đèn
Âm dương trời đất chẳng nằm yên
Tưởng mềm đụng tới thành ra cứng
Dẫu trắng nhìn vào cũng hóa đen
Chọc thủng mũi dùi ghê tựa quỷ
Rúc vào hang cọp thấy lên tiên !
Sao ông họ Ðỗ ham lâm trận
Chẳng ngửa thì rồi cũng phải nghiêng!

huệ thu


Bài Họa II

Bà Hồ ngày trước thích chong đèn
Ðánh ván cờ đôi chẳng chịu yên
Ðã bảo rằng là quân thiếp trắng *
Vì chưng đích thực của chàng đen
Ghểnh lên tốt đỏ mò hang quỷ
Ấn xuống xe lồng rúc động tiên
Tàn cuộc hai bên đều thấm mệt
Xe thì nằm ngửa, tốt nằm nghiêng!

* ý thơ Hồ Xuân Hương

Bùi Ngọc Tô
San Jose 07 22 2000

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.