Jun 02, 2020

Thơ xướng họa

Hội Bút Thơ Hoa Nở Vạn Màu
Lạc Thủy ÐQB & Huệ Thu * đăng lúc 07:00:57 PM, Jan 05, 2009 * Số lần xem: 1348Tuy chửa bao giờ gặp mặt nhau
Sao nghe ý hợp lẫn tâm đầu?
Ðồng thanh tương ứng cần tương ngộ
Ðồng khí tương liên toại nguyện cầu
Có lẽ tiền thân từng kết bạn
Hẳn là hậu kiếp sẽ nên bầu.
Giờ đây xướng họa cùng vui đã!!!
Hội bút hoa thơ nở vạn mầu.

LTÐQúy Bái

ÐỦ SẮC MẦU

Chỉ đọc thơ nhau đã hiểu nhau
Chiều Thu ai ngóng chốn giang đầu
Mấy câu đồng bệnh xây tình bạn
Một chữ tương liên bắc nhịp cầu
Cũng bởi vì cây còn nhớ cội
Cho nên là bí phải thương bầu
Người vui tiền bạc, mình thi phú
Cuộc sống may ra đủ sắc mầu.

Huệ Thu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.