Feb 25, 2021

Thơ dịch

Thủy Long Ngâm chuyển thể thơ lục bát: ✿MINH SƠN LÊ
Tô Ðông Pha - Tô Thức - 蘇軾 * đăng lúc 01:57:59 AM, Mar 27, 2017 * Số lần xem: 614
Hình ảnh
#1

Thủy Long Ngâm ( )

 

Nguyên tác Đường thi: TÔ ĐÔNG PHA: (1036 - 1101) 
Phỏng dịch & chuyển thể thơ lục bát:
MINH SƠN LÊ

* * * * * * * * * * * * *

           花, 
 Tự hoa hoàn tự phi hoa 
            墜。
 Dã vô nhân tích tòng giáo truỵ 
      路,
 Phao gia bàng lộ 
      是, 
Tư lường khước thị 

Như hoa mà chẳng phải hoa
   Ai người thương xót khi hoa rụng tàn
   Vứt nằm bên lối về ngang
   Nghĩ xem có phải hoa tàn bỏ đi

 

      思。 
 Vô tình hữu tứ 
      腸,
 Oanh tổn nhu trường 
      眼,
 Khốn hàm kiều nhãn                               
      閉。 
 Dục khai hoàn bế


   Khi không lại có ý gì
   Nên còn quyến luyến thương chi ruột mềm
   Làm hoen mắt mỹ nhân thêm
   Mở ra lại khép mi êm lạnh lùng

 

       里, 
Mộng tuỳ phong vạn lý 
     處, 
Tầm lang khứ xứ 
         起。
Hựu hoàn bị oanh hô khởi 
         盡, 
 Bất hận thử hoa phi tận

   Mộng mơ theo gió muôn trùng
   Tìm chàng chẳng biết nay dừng nơi đâu
   Tiếng oanh đánh thức cơn sầu
   Không hờn hoa đã rụng vào gió bay

 

 西  園、
 Hận tây viên 
     綴。
 Lạc hồng nan chuế 
     過, 
Hiểu lai vũ quá 
     在, 
 Di tung hà tại 

   Chỉ giận hờn với vườn tây
   Hoa hồng tan tác tay ai nối liền
   Sáng ra mưa đổ bên hiên
   Dấu chân xưa lạc về trên xứ nào

 

      碎。 
 Nhất trì bình toái 
      分, 
Xuân sắc tam phân 
      土, 
Nhị phân trần thổ 
    水。 
Nhất phân lưu thuỷ 


   Bèo trôi rải rác trong ao
   Sắc xuân nay cũng tam sao mất rồi
   Hai phần bụi đất đây thôi
   Một phần nước chảy êm trôi một đường

 

            花,
Tế khán lai bất thị dương hoa 
           淚。
Điểm điểm thị ly nhân lệ

   Lại xem nào phải hoa dương
   Là từng dấu lệ người thương biệt sầu!

 


                  

MINH SƠN LÊ 8.2.17

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.