Dec 06, 2022

Đường thi Việt Nam

Thương Nhớ Chiêu Quê
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 01:25:07 AM, Mar 27, 2017 * Số lần xem: 866
Hình ảnh
#1
Đọc Xuôi :

Quê chiều nắng quyện nước đầy sông,
Gợi bóng hình ai má ửng hồng.
Mê mãi ý tình lưu luyến cảnh,
Ngất ngây hồn mộng vấn vương lòng.
Thề non biển hẹn còn ghi khắc,
Hỏi gió mây tìm vẫn ước mong.
Đề cảm bút xưa người tưởng nhớ,
Quê chiều nắng quyện nước đầy sông.

Đọc Ngược :

Sông đầy nước quyện nắng chiều quê,
Nhớ tưởng người xưa bút cảm đề.
Mong ước vẫn tìm mây gió hỏi,
Khắc ghi còn hẹn biển non thề.
Lòng vương vấn mộng hồn ngây ngất,
Cảnh luyến lưu tình ý mãi mê.
Hồng ửng má ai hình bóng gợi,
Sông đầy nước quyện nắng chiều quê.

              Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.