Aug 22, 2019

Đường thi Việt Nam

Mãnh Hổ
Dương Hòng Kỳ * đăng lúc 12:04:52 AM, Mar 24, 2017 * Số lần xem: 336
Hình ảnh
#1

 [Thuận Ngịch Độc-Thuận Nghịch như nhau]

  Nung tâm nấu huyết máu tàn hung,
Địa cấm hùm thiêng cõi vẫy vùng.
Nhung gấm mướt trùm da cốt hổ,
Núi rừng vang dội tiếng anh hùng.
Hùng anh tiếng dội vang rừng núi,
Hổ cốt da trùm mướt gấm nhung.
Vùng vẫy cõi thiêng hùm cấm địa,
  Hung tàn máu huyết nấu tâm nung.

Dương Hồng Kỳ

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.