Mar 02, 2024

Đường thi Việt Nam

Bông Hồng 8 tháng 3
Bửu Tùng * đăng lúc 09:11:51 PM, Mar 07, 2017 * Số lần xem: 1014
Hình ảnh
#1

            Inline image 1

          Bông Hồng 8 Tháng 3

         
Bút vẽ bông hồng Tám Tháng Ba
          Xin riêng gởi tặng quý cô bà
          Người nơi viễn xứ xa con trẻ
          Kẻ chốn lao tù vắng mẹ cha
          Giữ đất đời hoa vàng võ rũ  
          Yêu nòi máu lệ ngậm ngùi sa
          Truân chuyên mắt ngọc nhìn chân bước
          Nối gót anh thư của nước nhà

          Bửu Tùng
          7/3/2017Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.