Jul 11, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Bởi Đời Là Cõi Tạm
Thích Tánh Tuệ * đăng lúc 10:52:37 PM, Feb 27, 2017 * Số lần xem: 418
Hình ảnh
#1
 
 
Image result for hoa sen
 
 Bởi đời là cõi tạm
 Nên sống thật với nhau
 Nếu kiếp người trôi mau
 Thì oán thù dừng lại.
 
 Bởi không gì tồn tại
 Nên giận hờn bỏ qua
 Nếu lòng mình vị tha
 Thì nỗi sầu tan biến.
 
 Bởi không gì lưu luyến
 Nên đừng buộc ràng thêm
 Nếu có ngày và đêm
 Thì mê rồi phải ngộ. 
 
 Bởi mộng đời dễ vỡ
 Nên quý trọng hôm nay
 Nếu thế sự vần xoay
 Thì ngồi yên tĩnh lặng.

 Bởi lòng người sâu thẳm
 Nên đừng cạn nghĩa ân
 Nếu mang nặng nghiệp trần
 Thì buông rời vọng tưởng.

 Bởi tham cầu danh tướng
 Nên quán niệm vô thường
 Nếu ai còn tha phương
 Thì nhớ về nguồn cội.

 Bởi ai còn nông nỗi
 Nên nhớ lấy lời xưa
 Nếu ai đi trong mưa
 Thì thấm đời gian khó.
 
 Bởi yêu trong giông gió
 Nên hiểu tình long đong
 Nếu “Sắc tức thị Không”
 Thì… vô cầu, vô niệm.

 Thích Tánh Tuệ


 
 
 
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.