Jul 23, 2024

Thơ đấu tranh

Tủi Nhục
Bửu Tùng * đăng lúc 09:15:51 PM, Feb 21, 2017 * Số lần xem: 1247

Inline image 1Tủi Nhục

Thêm giòng nước đỏ thấm vào tim
Cá sót ngày qua đến lượt chìm
Cột khói chèn mây cười tỏa đặc 
Ghe chài hít bụi khóc nằm im
Khi miền cắt rốn tai ương cưỡi
Lúc chốn chôn nhau ác mộng dìm
Mắt ngước Miên Lào mơ áo gạo
Dân Nam tủi nhục cất chân tìm

Bửu Tùng
21/2/2017

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.