Aug 25, 2019

Đường thi Việt Nam

Cầm Bút & Ngọn Bút
Vân Huỳnh * đăng lúc 12:31:37 AM, Feb 21, 2017 * Số lần xem: 385
Hình ảnh
#1


         

          Cầm Bút

         Cầm bút người tài phải đắn đo
         Đầu đề ghi chú rõ nguyên do
         Tịnh tâm suy nghĩ cho tường tận
         An dạ đừng vương ý đoán mò
         Quân tử lời thanh trong ngọc sáng
         Hiền nhân ý đẹp hạt châu to
         Thanh danh lấm bẩn khi thao bút
         Tóe mắt thù lao …bởi lắm trò

         Vân Huỳnh
         11.2.2017


          Ngọn Bút

          Ngàn xưa ngọn bút vỗ an dân
          Sắc sảo lời thơ… bén ngót văn
          Viết sớ can vua gìn giữ nước
          Đề văn vạch mặt lũ gian thần
          Kéo ngang, chọc thẳng quan tham bại
          Phẩy dọc, đâm sâu tướng loạn vong
          Ngòi bút xưa nay đà chấm mực
          Tà thần giặc dữ chết còn rung

         
Vân Huỳnh


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.