Jul 20, 2024

Đường thi Việt Nam

Quặn Lòng Tưởng Niệm
Bửu Tùng * đăng lúc 08:21:36 PM, Feb 18, 2017 * Số lần xem: 1045
Hình ảnh
#1
(Thành kính tưởng niệm quân dân Việt Nam đã
chết trong trận chiến 17/2/1979.)


Bảy tỉnh rơi vào biển lửa bay
Quân dân sáu vạn xác tro bày
Biên cương mảnh tuột từ hôm ấy
Hải đảo phần trôi đến phút này
Giặc Bắc tham tàn đâu bỏ mộng
Tiên Rồng bất khuất há chùn tay
Đau lòng tưởng niệm dâng niềm khấn
Hãy giục bao người vẫn ngủ say

Bửu Tùng
16/2/2017

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.