Nov 29, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Còn Một Chút Xuân/ Một Chút Xuân Còn
Quang Hy * đăng lúc 04:45:33 PM, Feb 10, 2017 * Số lần xem: 690
Hình ảnh
#1

    
          Thơ Thuận Nghịch đọc        

       Image result for Nghe Thuat Tranh Thieu Nu
        

      Đọc xu
ôi:

     Còn Một Chút Xuân

     Một xuân nữa ta vẫn trên quê mới
     Người ở đây mà hồn ở đâu xa
     Nhớ xuân xưa nhớ tha thiết quê nhà
     Đêm nấu bánh đón giao thừa chờ tết

     Nhớ mai nở pháo nổ dòn da diết
     Ngày mồng một áo mới nhận lì xì
     Rồi những ngày vừa sang độ xuân thì
     Ngày đầu năm lăng Tả Quân hái lộc

     Ánh xuân nồng trải vàng trên mái tóc
     Trong khói hương em mờ ảo như tiên
     Em về đâu đôi mắt biếc dịu hiền
     Xuân bảy mốt mà vẫn như tuần trước

     Đời nổi trôi thăng trầm theo vận nước
     Em sang sông áo trắng thướt tha bay
     Thế là thôi vĩnh biệt mối tình này
     Người đi trước mà đến sau vạn dặm

     Xuân hôm nay ta còn gì say đắm
     Một chút buồn cho đời cũ đã qua
     Xa người thương xa tổ quốc xa nhà
     Đời phiêu bạt góc trời chân mây tối

     Xuân lại về đời tàn theo ngày mới
     Giữa giao thừa vạn vật vẫn lặng câm
     Hương tết xưa đang cất tiếng thì thầm
     Làm gì đây bớt buồn đi một chút

     Rồi pháo nổ đến từ đầu ngọn bút
     Hoa mai vàng trên giấy hãy là xuân
     Tiếng xuân rơi vơi nhẹ chút lòng trần
     Cùng kỷ niệm của những ngày yêu cũ

      Quang Hy - Viết sau giao thừa Đinh Dậu
     
      
Image result for Nghe Thuat Tranh Thieu Nu

      Đọc ngược:

      Một chút xuân còn

      Cùng kỷ niệm của những ngày yêu cũ
      Tiếng xuân rơi vơi nhẹ chút lòng trần
      Hoa mai vàng trên giấy hãy là xuân
      Rồi pháo nổ đến từ đầu ngọn bút

      Làm gì đây bớt buồn đi một chút
      Hương tết xưa đang cất tiếng thì thầm
      Giữa giao thừa vạn vật vẫn lặng câm
      Xuân lại về đời tàn theo ngày mới

      Đời phiêu bạt góc trời chân mây tối
      Xa người thương xa tổ quốc xa nhà
      Một chút buồn cho đời cũ đã qua
      Xuân hôm nay ta còn gì say đắm

      Người đi trước mà đến sau vạn dặm
      Thế là thôi vĩnh biệt mối tình này
      Em sang sông áo trắng thướt tha bay
      Đời nổi trôi thăng trầm theo vận nước

      Xuân bảy mốt mà vẫn như tuần trước
      Em về đâu đôi mắt biếc dịu hiền
      Trong khói hương em mờ ảo như tiên
      Ánh xuân nồng trải vàng trên mái tóc

      Ngày đầu năm lăng Tả Quân hái lộc
      Rồi những ngày vừa sang độ xuân thì
      Ngày mồng một áo mới nhận lì xì
      Nhớ mai nở pháo nổ giòn da diết

      Đêm nấu bánh đón giao thừa chờ Tết
      Nhớ xuân xưa nhớ tha thiết quê nhà
      Người ở đây mà hồn ở đâu xa
      Một xuân nữa ta vẫn trên quê mới

      Quang HyÝ kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.