Dec 03, 2020

Thơ xướng họa

74 Tuổi Tự Vịnh
Trúc Ðình - Huệ Thu * đăng lúc 11:43:41 PM, Feb 07, 2017 * Số lần xem: 638
Hình ảnh
#1


       

        74 tuổi tự vịnh

                                               » Tác giả:, trúc đình huệthu Chiêu Quân
                                                » Thể lọai: thơ xướng họa
                                                
» Số lần xem: 8800
   

      Mậu Tý xuân nay bảy bốn rồi
      Vị đời mặn lạt đọng bờ môi
      Tuổi xanh mất dạy thương thân mỗ
      Đầu bạc không hưu xót phận tôi
      Thi hữu giao lưu thơ chẳng cạn ...
      Bạn bè tâm sự chuyện khôn vơi
      Gia phong, đạo lý luôn gìn giữ
      Thiên, Đức khéo vun nẩy đẹp chồi.

      Trúc Ðình
       2008


      huệ thu kính họa:

      Bảy bốn thì ta cũng thọ rồi
      Rót vài ly rượu uống mềm môi
      Hết tiền hết gạo thương đàn trẻ
      Không học không hành tủi phận tôi
      Giận chúng để đâu cho hết nhỉ?
      Thân này dù tát chẳng hề vơi
      Sinh ra gặp lúc đời tao loạn
      Cũng ráng chăm nom phúc đức chồi

      huệ thu


      CQ kính hoạ:

      Chữ cổ lai hy đã vuợt rồi
      Thăng trầm cũng nhạt với làn môi
      Trời ban cứ bước vui cùng phận
      Bút dệt theo nguời đẹp với tôi
      Nguyệt vẫn khôn cầm khi vẹn khuyết
      Đời sao tránh khỏi lúc đầy vơi
      Còn đây nhất phiến tâm như nhật
      Khởi nét uyên nguyên lộc biếc chồi

      Chiêu Quân
      Kính bút


        

     

 


 

  

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.