Nov 29, 2023

Đường thi Việt Nam

Lễ Hội Mùa Xuân?
Bửu Tùng * đăng lúc 10:44:57 AM, Feb 07, 2017 * Số lần xem: 1055
Hình ảnh
#1

Inline image 1

Lễ Hội Mùa Xuân?

Lễ hội? Kinh hoàng thấy dã man!
Văn minh cuộc sống thịnh hay tàn?
Trâu to buộc cổ thân treo đứng 
Lợn béo băm mình máu chảy lan
Lúc kẻ dư cười pha độc nhất
Khi ai thiếu gạo cảnh cơ hàn
Tâm hồn biến dạng thành chai đá  
Thể xác xem chừng liệt ngũ quan

Bửu Tùng
5/2/2017

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.