Jul 20, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Người Cao Tuổi Cần Phải : 3 Quên, 4 Có, 5 Không
Không biết tên tác giả * đăng lúc 08:58:21 PM, Jan 23, 2017 * Số lần xem: 1441
Hình ảnh
#1

        

         3 QUÊN, 4 CÓ, NĂM KHÔNG


        3 QUÊN

 
       Một quên mình tuổi đã già
       Sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì.
       Hai là bệnh tật quên đi
       Cuộc đời nó thế chuyện gì nhọc tâm
       Ba quên thù hận cho xong
       Ăn ngon ngủ kỷ để lòng thảnh thơi.


        4 CÓ

      Một nên có một gia đình
      Vì không – homeless – người khinh lẽ thường
      Hai cần phải có nhà riêng
      Đói no cũng chẳng làm phiền dâu con
      Ba là trương mục ngân hàng
      Ít nhiều tiết kiệm sẽ an tuổi già
      Ba cần có bạn gần xa
      Tri âm, tri kỷ để mà hàn huyên.

       5 KHÔNG

      Một không vô cớ bán nhà
      Dọn vào chung chạ la cà với con
      Hai không nhận cháu để trông
      Nhớ thì thăm hỏi bà ông, cháu mừng
      Ba không cố gắng ở chung
      Tiếng chì tiếng bấc khó lòng tránh đâu
      Bốn không từ chối yêu cầu
      Ít nhiều quà cáp con, dâu cho mình
      Năm không can thiệp nhiệt tình
      Đời tư hay việc riêng mình của con.


      
Nguồn Internet


       

       
 
 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.