Jun 19, 2024

Đường thi Việt Nam

Nhắn Táo Quân
Bửu Tùng * đăng lúc 10:33:21 PM, Jan 22, 2017 * Số lần xem: 1089
Hình ảnh
#1Nhắn Táo Quân

Lên trời Táo hãy tấu giùm ta
Cuộc sống giờ đây phải nói là...
Cá nổi mê man dòng chất độc
Ghe nằm rệu rã bãi tha ma
Chi chi cũng sợ buồn đôi mắt
Thứ thứ đều tăng khổ cả nhà
Đuổi khỉ dầy môi về chốn cũ
Gà truyền nhặt thóc kẻo còn da

Bửu Tùng
23 tháng Chạp năm Bính Thân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.