Oct 01, 2020

Đường thi Trung Quốc

Tạp Thi / Khe Chim Kêu / Tống Biệt
Vương Duy - 王 維 * đăng lúc 11:30:55 AM, Jan 16, 2017 * Số lần xem: 1096

THƠ VƯƠNG DUY

                   Nguyễn Ngọc Kiên dịch thơ

雜詩其一
君自故鄉來,
應知故鄉事。
來日綺窗前,
寒梅著花未。

Phiên âm: TẠP THI (Kỳ 1)

Quân tự cố hương lai,
Ưng tri cố hương sự.
Lai nhật ỷ song tiền,
Hàn mai trước hoa vị?

Dịch nghĩa: THƠ VỤN

Bạn từ quê cũ đến đây,
Chắc biết rõ chuyện quê nhà.
Hôm bạn đi qua trước cửa có bức màn che,
Cây mai mùa đông đã nở hoa chưa?

Dịch thơ: THƠ VỤN

Dịch thơ 1

Bạn từ quê cũ mới ra
Hẳn là rõ chuyện quê nhà đấy thôi
Bữa qua trước cửa nhà tôi
Mai mùa đông đã đến hồi trổ hoa?

Dịch thơ 2

Bạn mới đi từ quê cũ ra
Hẳn là biết rõ chuyện quê nhà
Cái hôm bạn ghé qua trước cửa
Có thấy hàn mai đang nở hoa?

送别
送君南浦泪如丝
君向东州使我悲
为报故人憔悴 尽
如今不似洛陽时

Phiên âm: TỐNG BIỆT

Tống quân Nam Phố lệ như ti
Quân hướng Đông Châu sử ngã bi
Vị báo cố nhân tiều tuỵ tận
Như kim bất tự Lạc Dương thì

Dịch nghĩa: TỐNG BIỆT

Tiễn bạn ở Nam Phố nước mắt như tơ
(Trông) bạn đi về Đông Châu lòng tôi buồn bã
Nhắn giúp rằng bạn bè cũ đã mòn mỏi hết
Nay chẳng còn giống như thời ở Lạc Dương

Dịch thơ: TỐNG BIỆT

Tiễn nhau Nam Phố lệ như mưa
Bạn hướng Đông Châu, dạ xót chưa
Nhắn giúp bạn bè nay tàn hết
Chẳng còn như thưở Lạc Dương xưa.

鳥鳴澗
人閒桂花落,
夜靜春山空。
月出驚山鳥,
時鳴春澗中。

Phiên âm: ĐIỂU MINH GIẢN

Nhân nhàn quế hoa lạc,
Dạ tĩnh xuân sơn không.
Nguyệt xuất kỉnh sơn điều
Thời minh xuân giản trung.

Dịch nghĩa: KHE CHIM KÊU

Người nhàn nhã, hoa quế rụng
Đêm thanh tĩnh, ngọn núi mùa xuân yên
Trăng nhô lên làm kinh động loài chim núi
Ở trong khe núi xuân, thỉnh thoảng hót vang lên.

Dịch thơ: KHE CHIM KÊU

Người nhàn hoa quế nhẹ nhàng rơi
Đêm xuân tĩnh mịch phủ núi đồi
Trăng lên làm giật mình chim núi
Chốc chốc khe xuân hót động trời

 NGUYỄN NGỌC KIÊN dịch thơ

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.