Jan 22, 2021

Đường thi Việt Nam

Xuân Đinh Dậu
Nguyên Hữu * đăng lúc 11:48:55 PM, Jan 12, 2017 * Số lần xem: 620
Hình ảnh
#1


          

       XUÂN ĐINH DẬU

     Đào, mai rực rỡ ấm thôn, làng
     Quất mọng khoe, vời đón tiết sang
     Dậu đến chào nàng xuân trở lại
     Thân đi tiễn khách cũ vô hàng
     Đầu năm kính chúc nhiều tài - thọ
     Mới chuyện dâng lời lắm lộc – an
     Phú quý dài thêm vàng phúc nở
     Câu ca, liễn, đối… rộ muôn tràng…

      02-01-2017
    
Nguyên Hữu

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.