Jan 22, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Vẻ Vang Một Thời
Kim Bàng Sanh * đăng lúc 06:56:30 PM, Dec 12, 2016 * Số lần xem: 549
Hình ảnh
#1

           Nhà có năm anh em
           Thì bốn thằng vào lính
           Thằng cả trong quân ngũ
           khi thằng hai cõng thằng ba đi chơi
                     còn thò lò mũi
           Thằng tư,cái út chưa ra đời
           Lớn lên bằng ngô,khoai,sắn
                    chúng vẫn nên người
           Cha mẹ già rồi
           nhưng ba thằng em lại say  đời chinh chiến
           tiếp bước theo anh
           đi bốn phương trời,cùng đường cuối đất
           "Hễ đâu có giặc là ta cứ đi!"
           Hơn hai mươi năm binh đao
           trải dài theo đất nước
           Nay trở về
              Đứa thương binh
              Đứa dân thường
              Đứa vượt biên kiếm sống
          Chúng đều có gia đình
          Anh cả chẳng biết ai:
                 là dâu
                 là cháu
         Vì vẫn say sưa tiếp bước quân hành
         Cha mẹ mất
         Vẫn thiếu hai thằng
         Không thể về chịu tang
         Mũ rơm,áo trắng vắt ngang quan tài
         Thằng ba còn ở nước ngoài
         Ba mươi năm khắc khoải u hoài!
         Tiếng quê hương nhắc nhở những ai
         " ...Nếu...không nhớ
           sẽ không lớn nổi thành người"
         Làng ta thay đổi lắm  rồi
        Chẳng còn  hàng tre,cây đa,giếng nước
         Làng thành phố đông
         Xây nhà cao,đường rộng,ồn ào
         ba ơi ! về đi
         Không sao
         Cuộc sống đã nâng cao !

                           *
        Nhà có năm người con
        Sinh ra trong thời chiến
        Giữa hai cuộc binh đao
        Đất nước
              đã cho ta niềm tự hào
              ngày xum họp vui sao!
        Nào! các cháu,chắt vây quanh
        để cụ điểm danh
        Con cái nhà ai,ở bếp* nào
        Thiệt là
        Rạng danh dòng họ,tự hào non sông!

                       Kim bàng Sanh

    *Bếp: chỉ 1 gia đình trong họ tộc

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.