Jun 05, 2020

Đường thi Trung Quốc

Xuân đã đầy cành
Mai Hoa Ni * đăng lúc 05:38:00 AM, Mar 09, 2015 * Số lần xem: 2501
Hình ảnh
#1

Một  Ni thiền sư đời Đường bút hiệu Mai Hoa Ni viết một bài thơ.
Sư nói mình đi tìm xuân, lội khắp đầu non, giày cỏ vương mây khắp chốn. Tìm mùa Xuân hay tìm một cành mai, hay tìm một cái gì đó rất đẹp, rất trọn vẹn. Tìm đã đời không ra, quay trở về chợt mỉm cười, té ra cây mai trước sân đã nở đầy. Sư mỉm cười hay nụ mai đang cười giễu cợt sư?
Bài thơ không nói rõ vì thơ vốn ít lời, chúng ta chỉ tự hiểu.


悟道詩

盡日尋春不見春,
芒鞋踏遍隴頭雲。
歸來笑拈梅花嗅,
春在枝頭已十分。


Ngộ Đạo Thi

Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân,
Mang hài đạp biến lũng đầu vân.
Quy lai tiếu niễm mai hoa khứu,
Xuân tại chi đầu dĩ thập phân.

Mai Hoa Ni (Thiền ni đời Đường)


Tạm dịch:

Trọn buổi tìm xuân chẳng thấy đâu
Giày gai đạp nát đỉnh mây cao
Trở về cười ngất hương mai rộ
Xuân ở đầu cành rõ biết bao.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.