Jun 03, 2020

Đường thi Việt Nam

Bốn Mốt Thu Qua
Nam Thảo * đăng lúc 08:57:25 PM, Oct 11, 2016 * Số lần xem: 615
Hình ảnh
#1

Bốn mốt thu qua ở xứ người
Tóc giờ bạc trắng tợ mười mươi!
Chiều sân lá rụng nghe buồn bả
Sáng cảnh sương sa thấy rả rời 
Đất khách mạc thời ta khóc hận
Quê nhà hưng vận kẻ cười tươi
Thu sang khổ nỗi niềm nhung nhớ
Biết có ngày nao ta mới vui?!
 
Nam Thảo

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.