Jan 17, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Thiên Ý Ca
Vũ Ðức Tô Châu * đăng lúc 01:51:05 PM, Oct 10, 2016 * Số lần xem: 946
Hình ảnh
#1

        Thiên Ý Ca  


Trời

Là sự sáng giao hòa tan bóng tối ở khắp mọi nơi

Là đấng hằng có và hằng cửu đời đời của đất lẫn trăng sao

Ngài cao sang trên muôn ngàn vạn trượng

Ngài cân bằng và nâng đỡ trái đất tôi .

Tạo nên hình thể tôi bằng một chút vôi

Một chút đất

Một chút nước

Và một chút lửa nơi “ tâm thất ” của tim

Đặc biệt hơn là ngài ban tôi hồn linh trong cân não

Ngài thả tôi trên đất

Trộn tôi trong yêu , ghét , vui , sầu

Ngài nuôi tôi bằng không khí vô hình

Và nước từ Trời rơi xuống

Cả cơm , áo , bạc , vàng sẵn có trong kho

Ngài cho tôi chọn

Thiên đàng

Địa ngục

Và cả sự trống trơn theo thước đo thiện , ác trong tôi

Ngài có trong từng miếng ăn và giấc ngủ

Điều khiển cả vi khuẩn , vi trùng trong thịt , xương , máu , tóc của tôi

Và rõ biết tâm trí tôi suy nghĩ điều gì .

Ôi ! Quyền năng và nhiệm mầu vô lượng

Ngài tạo nên vũ trụ muôn chiều và không đáy sau hiện tượng BIG BANG

Riêng Địa Cầu Ngài ban tặng màu xanh

Cho vạn sinh và cỏ hoa sự sống

Ngài xô sông về biển rộng

Phận số con người ở mỗi dấu vân tay

Hào quang ngời trái đất vần xoay

Âm Dương tròn lẻ Đạo

Hợp tan sinh diệt vô thường

Lạy Trời !

Con là người dưới thế

Khấu tạ ơn Trời hiển  diệu vô biên .

                               Sài Gòn , đông miên 2016

                                    Vũ Đức Tô Châu .

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.