Jan 24, 2021

Thơ xướng họa

Trúc Ðình Khai bút
Trúc Ðình - Huệ Thu * đăng lúc 01:46:34 PM, Dec 03, 2008 * Số lần xem: 1272
Bài 1 : Múa gậy vườn hoang . . .

Tính đến Xuân nầy tớ bảy ba
Cũng từng xướng, họa, cũng ê a
Ðôi câu mách qué cho rằng đã
Vài ý nôm na lại tưởng là
Múa gậy vườn hoang oai gớm nhỉ !
Nhìn trời giếng thẳm nhỏ thôi mà
Mấy vần thơ cóc khề khà đọc
Kẻ điếc không nghe cũng cứ à .

Bài 2 : Chúc Xuân .

Bính Tuất qua rồi Ðinh Hợi sang
Chúc cho mọi giới thảy an khang
Thi nhân phấn khởi tuôn châu ngọc
Doanh nghiệp hân hoan hốt bạc vàng
Trí thức đua tài vinh tổ quốc
Công nhân góp sức hiển giang san
Trẻ già, trai, gái chung xây dựng
Ðất nước an bình sánh Võ, Thang .

19 - 02 = 2007 tức Mùng Ba Tết Ðinh Hợi
Ðà Nẵng Việt Nam
Trúc Ðình Khai bút .

Huệ Thu Kính Họa

Bài 1
Vì Duyên, Vì Nợ

Góp vần góp điệu cũng vài ba
Tưởng đã là nhiều phải thế a ?
Bạn hữu ngàn trùng còn vẫn thiếu
Anh em bốn bể cứ như là ...
Vừa quen, mới biết sao yêu mến ?
Chẳng gặp, chưa thân đã mặn mà !
Nghĩ chữ tài hoa dan díu lụy
Vì duyên, vì nợ bạn thơ à

Bài 2

Mùa Xuân Ðinh Hợi lại vừa sang
Chúc khắp trong ngoài Thọ lẫn Khang
Lời nói anh em vui quá Tết
Câu thơ bằng hữu quý như vàng
Thi văn đã lắm nhiều lai cảo
Sách báo kèm theo những tập san
Sẵn giấy bút đây mừng bạn mới
Con đường dân chủ rộng thênh thang

Huệ Thu
San Jose, 2/19/2007

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.