Dec 14, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Hai Cảnh Đời Trái Ngược
Võ Quốc Tuấn * đăng lúc 07:45:52 PM, Sep 08, 2016 * Số lần xem: 511
Hình ảnh
#1


***

Hai nhà cùng một xóm

Mừng hỉ sự như nhau

Mà sao thấy chạnh lòng

Chuyện sang hèn, quyền thế!

 

Người sang mời ngàn khách

Mà thấy vẫn chưa vừa

Khách lớp đứng, lớp ngồi

Mà chủ đâu chẳng thấy.

Thức ăn thật đơn giản

Khách và khách cùng nhau

Hỏi chuyện dăm ba điều

Rồi uống cho đỡ ngượng.

Khách tốn hầu bao lớn

Mà lòng thấy hả hê

Khi chủ nhận phong bì

Ôi thôi! Mừng quá đỗi!...

 

Nhà nghèo mời trăm khách

Một nửa chẳng thấy đâu?

Chủ tay bắt mặt mừng

Tiếp đón thật nồng hậu.

Món ngon thì chẳng thiếu

Bày tươm tất đầy mâm

Chủ kính rượu từng bàn

Li đầy mâm chẳng cạn.

Ngồi lâu như chẳng tiện

Khách ngại toan rút lui

Chủ đến giữ nhiệt tình

Tiệc vui thật đúng nghĩa.

 

Khách về chủ có ngại?

Thấy mình tệ biết bao

Mừng hỉ sự vì tiền

Đối xử thật tệ bạc!

 

Ra về khách có ngại?

Thấy mình tệ biết bao

Người quá giàu nghĩa tình

Mà mình thì bủn xỉn!...

 

          Trà Vinh: 03/8/2016

Võ Quốc Tuấn

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.