May 30, 2020

Thơ xướng họa

Gửi Người Tri Kỷ/ Quốc Việt hoạ
Huệ Thu & Quốc Việt * đăng lúc 02:15:29 PM, Jan 03, 2017 * Số lần xem: 582
Hình ảnh
#1

    
           Image result for tráng sĩ mài kiếm dưới trăng images
         
            bài xướng

          Gửi Người Tri Kỷ

          Hôm nay thêm một kẻ ly hương
          Xin chúc cho nhau những bước đường
          Món nợ tao nhân chưa thể xóa
          Chút tình tri kỷ vẫn còn vương
          Vừa quen đã thấy thương vô nghĩa
          Chưa gặp mà sao nhớ dị thường !
          Mới biết duyên văn là rất nặng
          Hỡi người tri kỷ ở muôn phương

          huệthu
         
           

            Image result for tráng sĩ mài kiếm dưới trăng images
         
             Bài họa:

          Hôm qua có một kẻ hồi hương
          Sau những năm cải tạo cùng đường
          Nợ với nhân dân không thể xóa
          Những ngày quản chế cứ còn vương
          Đành cam sống tiếp ngày vô nghĩa
          Muốn chết mà sao khó dị thường
          Mới biết duyên trần còn rất nặng
          Muốn làm chuyện lớn cũng vô phương

          Quốc Việt


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.