Dec 11, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Giỗ Mẹ
Võ Quốc Tuấn * đăng lúc 02:35:11 AM, Jul 10, 2016 * Số lần xem: 715
Hình ảnh
#1

    Người giỗ mẹ mỗi năm làm một lần
    Mâm thức quý thi nhau bày la liệt.
    Người giỗ mẹ mời vài trăm khách quý
    Sóng nhạc ầm ầm, đinh óc điếc tai.

    Ngày giỗ mẹ là ngày buồn- Người mất
    Không xót thương cũng vẽ buồn lên mặt!
    Vui sướng chi người nói cười sang sảng
    Nhậu, Hát thâu đêm như mở tiệc mừng?

                             ***

    Dẫu biết rằng đời người chết là hết!
    Con ngỡ rằng mẹ luôn ở cạnh bên
    Nên với con, ngày nào cũng giỗ mẹ.
    Mỗi bữa cơm, thêm chén đũa mẹ dùng.

    Con giỗ mẹ bằng nỗi lòng thành kính.
    Bằng trà hoa, hương khói và lời kinh.
    Bằng “Bài thơ khóc thương mẹ” con viết
    Bằng dáng hình Người, luôn mãi trong tim.    

                              Trà Vinh: 09/6/2016   
                              Võ Quốc Tuấn


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.